Siirry sisältöön
Etusivu » Artikkelit » Vuosilomat ja sairastuminen – Milloin vuosilomia voidaan siirtää?
Vuosilomat ja sairastuminen – Milloin vuosilomia voidaan siirtää?

Vuosilomat ja sairastuminen – Milloin vuosilomia voidaan siirtää?

Etenkin kesälomakaudella vuosilomat ja sairastuminen saattavat pohdituttaa. Toisinaan voi tulla eteen tilanteita, jolloin työntekijä onkin jo sovitun vuosiloman alkaessa työkyvytön, sovitun loman ajalle ilmaantuu ennalta tiedetty työkyvyttömyys tai toisinaan työkyvyttömyys voi iskeä kesken lomailun. Tämän kaltaisista tilanteista johtuen työntekijän ennalta sovitut vuosiloma-ajankohdat voivat muuttua vuosiloman siirtämisen vuoksi.

Jos työntekijä on vuosiloman alkaessa työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi, on hänellä tällöin oikeus pyytää vuosilomansa siirtämistä toiseen ajankohtaan. Oikeus siirron pyytämiseen on myös silloin, jos ennalta tiedetään loman aikana tapahtuvan sairaanhoidon tms. aiheuttavan työkyvyttömyyttä.

Jos työntekijä sairastuu jo ollessaan lomalla, on hänellä pyynnöstä oikeus saada 6 päivää ylittävä loman osa siirrettyä toiseen ajankohtaan. Niin kutsuttu omavastuuaika on siis 6 lomapäivää per 30 päivän vuosiloma. Vuosilomalain mukaan omavastuupäivät eivät kuitenkaan saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan, joten käytännössä omavastuupäiviä sovelletaan vain, kun lomaa on kertynyt työntekijälle enemmän kuin neljä viikkoa. Omavastuupäivissä on hyvä huomata, että ne ovat lomavuosikohtaisia. Eli jos työntekijä esimerkiksi sairastuu kesälomallaan, ja tällöin kuluu kaikki kuusi omavastuupäivää, niin työntekijän sairastuessa taas talvilomallaan ei omavastuupäiviä enää ole, vaan kaikki sairausloman alle jäävät lomapäivät voidaan pyytää siirrettäviksi.

Lomien siirrossa työnantajan on hyvä huomata, että vuosiloman siirto työkyvyttömyyden vuoksi edellyttää nimenomaan työntekijän pyyntöä – loma ei siis siirry automaattisesti. Työntekijän tulisi myös esittää pyyntö mahdollisimman pian, ilman aiheetonta viivytystä. Työntekijän tulee lisäksi esittää luotettava selvitys työkyvyttömyydestään, eli lääkärintodistus tai vastaava, jos ei muuta menettelyä työpaikalla ole sovittu.

Toinen huomionarvoinen asia lomien siirrossa on se, että työkyvyttömyyden perusteella siirretty vuosiloman osa ei automaattisesti pidennä työntekijän jo alkanutta lomaa. Kuten muutoinkin vuosilomien ajankohdan suhteen, myös tässä tapauksessa työnantajalla on oikeus määrätä siirretyn vuosiloman ajankohdasta. Toki sovittaessa siirretty loman osa voidaan sijoittaa jo alkaneen loman jatkoksi.

Lähtökohtaisesti siirto-oikeus koskee vain lakisääteistä vuosilomaa ja lisävapaapäiviä, ei siis esimerkiksi vapaaksi vaihdettua lomarahaa tai työehtosopimuksen mukaista, lakia pidempää vuosilomaa, jos ei toisin ole sovittu työehtosopimuksessa tai yrityksessä paikallisesti. Työehtosopimuksissa saattaa olla myös poikkeuksia kokien siirtoon liittyviä omavastuupäiviä ja niiden määrää.

 

Artikkelin kirjoittaja:
Jenni Polsa
Palkka-asiantuntija, PHT
Satakunnan Yritystili Oy

 

Lue myös muut vuosiloma-asioihin liittyvät artikkelimme:

>Vuosilomien antaminen ja loma-aikataulut – Mitä työnantajan tulisi huomioida?

>Työnantajan muistilista lomakauteen | Käytännön asiat

 

***

Satakunnan Yritystili Oy on Satakunnan alueella toimiva auktorisoitu tilitoimisto, jonka omistaa Satakunnan Yrittäjät ry. Satakunnan Yritystili Oy palvelee asiakkaitaan kaikissa taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Etkö ole vielä asiakkaamme, mutta kiinnostuit palveluistamme?
Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö.